वारली एसी आणि नॉन एसी हट्स

त्यांच्या रस्टीक डिझाईनसह, वारली जमातीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण निवासांद्वारे प्रेरित या शांत झोपड्या संस्कृतीकडे ओढ असलेल्यांना पसंत पडतात. वन्य प्रदेशाची दृश्ये आणि एकांतात असलेल्या पोर्चसह, या रूम थोडी शांती आणि निःशब्दता हवी असलेल्यांसाठी आदर्श आहेत.