आगाऊ पूर्व-खरेदी

आम्ही आिंदािे एक आकर्वक ऑफरचा िररचय करूि दे त
आहोत जेथे त म् ही िेचर ट्रे ल्स ररसॉटव मध्ये िॅकेजमधील सवोत्तम समावेशांचा लाभ घेऊ शकाल. INR 3,999 मध्ये तुमचा स्ट आत्ताच ब क करा आणि एका स्मरिीय हॉललडेचा आिंद घ्या.

1 2

अटी आणि शती

1. क्लासिक रूम किमान डबल शेयर तत्वावर असेल आणि मॅक्स 1 अतिरिक्त-व्यक्तीला एका रूममध्ये अनुमती दिली जाईल (जास्तीतजास्त व्यक्ती 3 पॅक्स प्रत्येक रूममध्ये)
2. बुकिंगच्या कन्फर्मेशनच्या दरम्यान उपलब्धतेवर आधारित फ्री अपग्रेड.
3. लवकर चेक-इन दुपारी 12:00 पर्यंत उपलब्ध
4. अतिरिक्त लंच जर उपलब्ध असेल तर रू. 300 दर व्यक्तीसाठी (व्हेज आणि नॉन-व्हेज आणि घरच्यासारखे आणि ऑर्गनिक अन्न) खर्च असेल
5. कोविडचे नियम पाळले गेले पाहिजेत– कॉमन एरियामध्ये स्टे करण्याच्या दरम्यान.
6. 48 तासांचे परिवर्तनीय कॅन्सलेशन पूर्ण रिफंडसह
7. क्लासिक रूम किमान डबल शेयर तत्वावर असेल आणि मॅक्स 1 अतिरिक्त-व्यक्तीला एका रूममध्ये अनुमती दिली जाईल (जास्तीतजास्त व्यक्ती 3 पॅक्स प्रत्येक रूममध्ये)
8. बुकिंगच्या कन्फर्मेशनच्या दरम्यान उपलब्धतेवर आधारित फ्री अपग्रेड.
9. लवकर चेक-इन दुपारी 12:00 पर्यंत उपलब्ध
10. अतिरिक्त लंच जर उपलब्ध असेल तर रू. 300 दर व्यक्तीसाठी (व्हेज आणि नॉन-व्हेज आणि घरच्यासारखे आणि ऑर्गनिक अन्न) खर्च असेल
11. कोविडचे नियम पाळले गेले पाहिजेत– कॉमन एरियामध्ये स्टे करण्याच्या दरम्यान.
12. 48 तासांचे परिवर्तनीय कॅन्सलेशन पूर्ण रिफंडसह
13. ही ऑफर सर्व 3 स्टर्लिंग नेचर ट्रेल्स रिसॉर्ट @ दूरशेत, साजन, कुंडलिका मध्ये 1ल्या 50 रजि. साठी वैध आहे.
14. बुकींग कालावधी जून 2021 l ते 16 डिसें. 2021
15. अतिरिक्त व्यक्ती 13 वर्षे आणि वरती, चार्जेस रू. 799 असतील. सर्व-समाविष्ट आणि 6 ते 12 वर्षाच्या मुलासाठी @ 599
16. ही ऑफर सर्व 3 स्टर्लिंग नेचर ट्रेल्स रिसॉर्ट @ दूरशेत, साजन, कुंडलिका मध्ये 1ल्या 50 रजि. साठी वैध आहे.
17. बुकींग कालावधी जून 2021 l ते 16 डिसें. 2021
18. अतिरिक्त व्यक्ती 13 वर्षे आणि वरती, चार्जेस रू. 799 असतील. सर्व-समाविष्ट आणि 6 ते 12 वर्षाच्या मुलासाठी @ 599