साहसाची सुरवात होऊ द्या

रमणीय कुंडलिकाच्या किनारी तुमच्यासाठी अनेक थरारक साहसी गतिविधी प्रतिक्षा करत आहेत!


आउटडोअर गतिविधी

  • झिप-लाईनिंग
  • टारझन स्विंग
  • बर्मा ब्रिज

  • कायाकिंग
  • ट्रेझर हंट
  • कॅम्पफायर