जंगलामधील साहसे

जेव्हा तुमच्या मागच्या अंगणात गूढ जंगल उपस्थित असते, तेव्हा साहस फार दूर असू शकत नाही

आउटडोअर गतिविधी

 
  • झिप-लाईनिंग
  • बर्मा ब्रिज
  • आर्चरी
  • शिडीवर चढणे
  • नेट क्लाईम्बिंग

शुल्कासह गतिविधी

  • सुरंदा गावाकडे ट्रेक
  • ऍडलॅब इमॅजिकाला भेट
  • कुंडलिका राफ्टिंग