સ્ટર્લિંગ કેરસ  ફોર નેચર ટ્રેલ્સ

કુદરતના ખોડે એક સલામત સાહસવાળી રજાનો દિવસ પૂરો પાડવો

78473928
Sterling Cares and Apollo Clinic logo-01
Untitled 2

નમસ્તે! નેચર ટ્રેલ્સમાં – 1989થી સતત સાહસનાં પ્રવાસનનાં એક પ્રણેતા તરીકે, અમે શુદ્ધ વાતાવરણમાં અનોખા રિસોર્ટસ વિકસાવી રહ્યા છીએ અને અમારા મહેમાનોને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓનો ગુચ્છો પૂરો પાડી રહ્યા છીએ. જેથી તેઓ સાહસનો આનંદ માણી શકે અને કુદરતને પિછાણી શકે. અમે આ કામ ટકાઉ પ્રવાસન ઉપર ધ્યાન આપીને, સ્થાનિક સમુદાયો સાથે જોડાઈને અને તેમને કામે રાખીને આ કામ કરેલ છે. સ્ટર્લિંગ કેરસ ફોર નેચર ટ્રેલ્સ એ અમારો સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય અને સફાઈનો કાર્યક્રમ છે, સરકાર અને WHO, ICMR અને FSSAI જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા સૂચવાયેલી અદ્યતન માર્ગદર્શિકાઓ સાથે અનુરૂપ. કુદરતના ખોડે એક સલામત સાહસવાળો રજાનો દિવસ તમને આપવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ!

રમેશ રામાનાથનચે
રમેન અને મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

image6

તમારા આરોગ્ય અને સલામતી માટેના ઉપાયો

12


આગમન ઉપર
 •  તમે દરેક વખતે રિસોર્ટમાં દાખલ થાવ ત્યારે તાપમાનની તપાસ કરવામાં આવશે.
 • રિસોર્ટસમાં પ્રવેશનો સમય નિયત કરવામાં આવે છે : સવારના 6થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી.
 • તમારા સામાન ઉપર જાતે દેખરેખ રાખવા માટે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ.

13


પરિસરમાં
 •  કૃપા કરીને દરેક સમયે માસ્ક પહેરો, વારંવાર હાથ ધુવો અને તમારા હાથને સેનીટાઈઝ કરો. ખાંસી અ ને ઉધરસ માટે સરકાર દ્વારા સૂચવાયેલ પ્રથાઓનું પાલન કરો.
 •  સામાજિક અંતર માટે ભોયતળિયા અને બેઠક ઉપરની નિશાનીઓનું પાલન કરવા વિનંતી, જો તમને અસ્વસ્થતા લાગે તો, મદદ માટે ફ્રન્ટ ઓફિસનો સંપર્ક કરવા વિનંતી.
 •  મુલાકાતીઓને રિસોર્ટમાં આવવાની છૂટ આપવામાં આવશે નહીં.

15


રૂમમાં
 •  રૂમને ચેક-ઇન પહેલા સેનીટાઈઝ કરવામાં આવે છે અને તમે ચેક-આઉટ કરો તે પછી સેનીટાઈઝ કરવામાં આવશે.
 • રૂમ્સમાં બધા ઉપકરણો, ટીવીના રીમોટસ સહીતને પણ સેનીટાઈઝ કરવામાં આવશે.

18


રેસ્ટોરંટસ
 • રેસ્ટોરંટનાં ટેબલો સામાજિક અંતરના ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને ગોઠવવામાં આવે છે. ફક્ત 4 મહેમાનો દરેક ટેબલ ઉપર. મોટા પરિવારોએ એકથી વધુ ટેબલો ઉપર બેસવું જોઈએ. બુફે નિયત કરાયેલા સ્ટાફ દ્વારા પીરસવામાં આવે છે. મહેમાનોને ભોજન/પીરસવાની સામગ્રીનું સંચાલન નહી કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
 • બહારના ભોજન કે પીણાઓની અનુમતિ નથી.

20


રજાની પ્રવૃત્તિઓ
 • સામાજિક અંતરના ધોરણોને જાળવીને ટ્રેકિંગ, કુદરતની લટાર, પદયાત્રા, ઝીપ લાઈનીંગ, કાયાકીંગ, હલેસા મારવા, રેપલીંગ વગેરે નાની સંખ્યાઓમાં કરવામાં આવશે.
 • સ્વીમીંગ પૂલ્સ અને આંતરિક પ્રવૃત્તિઓ ટૂંક સમય માટે અનુપલબ્ધ છે.

22


ચેક-આઉટ ઉપર
 • કૃપા કરીને ફ્રન્ટ ઓફિસને તમારા જવાના સમયની અગાઉથી જાણ કરો.
 • તમારા સામાન ઉપર જાતે ધ્યાન આપવા અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ. .

Sterling Cares and Apollo Clinic logo-01

કોઇપણ મદદ માટે ફ્રન્ટ ઓફીસ અથવા સ્ટર્લિંગ કેરસનો સંપર્ક કરવા વિનંતી.