નેચર બ્રેક

તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે પાલઘરના શ્રેષ્ઠ રિસોર્ટમાં એક્શનથી ભરપૂર એડવેન્ચરનો આનંદ માણો!

Nature Break, offers at Sterling Nature Trails Sajan

તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે પાલઘરના શ્રેષ્ઠ રિસોર્ટમાં એક્શનથી ભરપૂર એડવેન્ચરનો આનંદ માણો!
અમારો કાર્યક્રમ:
 

સવારે 9 થી 10જીસ્ટ્રેશન, ડિસ્ક્લેમર ફોર્મ પછી ચેન્જિંગ રૂમ અને એસ્કોર્ટની સોંપણી. સામાન્ય ડાયનિંગ એરિયામાં સવારનો નાસ્તો.
સવારે 10થી બપોરે 2 નીચેઆપ્યામુજબબધીપ્રવૃત્તિઓ/ટીમગેમ્સમાણો.રિસોર્ટપરપાછાઆવો.
બપોરે 2 થી 3કોમન ડાઇનિંગ હોલમાં લિપ-સ્મેકિંગ હોમ-સ્ટાઇલ લંચ
બપોરે 3 થી સાંજે 5આરામ કરવા નિરાંતનો સમય, સ્વિમિંગ પૂલમાં આનંદ લેવા અથવા સામાન્ય મેદાનમાં ક્રિકેટ/ફૂટબોલ રમવા માટેનો સમય
સાંજે 5 – 5:30સામાન્ય ડાઇનિંગ હોલમાં ચા/કોફી અને નાસ્તો અને ચેક આઉટ કરો. (વધારાની કિમત)

butter-3186274 1920

Menu:
 

સવારનો નાસ્તોબ્રેડ અને બટર/જામ, એક ઈંડાની વસ્તુ, ચા, કોફી અને ફળો, ઈડલી, મેદુ-વડા, સાંભર ચટણી અથવા પોહા અથવા મિસલ-પાવ અથવા બટાટા વડા - કોઈપણ બે વસ્તુઓ
બપોરનું ભોજન3 શાકાહારી વાનગીઓ, દાળ-ભાત, 1 ચિકન વાનગી, પુરી અથવા ચપાટી અથવા ભાખરી. 1 ફરસાણની વસ્તુ, સલાડ, પાપડ, અથાણું, બટર મિલ્ક, 1 મીઠી વાનગી અને ફળો
સાંજેચા, કોફી અને સ્નેક્સ

પેકેજમાં સમાવિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ છે:

 • બાણ વિદ્યા
 • હાઈ રોપે
 • • વેલી ક્રોસિંગ
 • કાયાકીંગ
 • Treasure hunt

સૂચવેલ પેકિંગ યાદી:
 • • ફ્લોટર્સ
  • સ્વિમવેર
  • બદલવા માટે 1 જોડ કપડા
  • ટુવાલ
  • રેઈનકોટ/છત્રી
  • જો કોઈ પ્રિસ્કાઈબ દવા હોય તો

Archery - Sajan 1
Valley Crossing - Sajan

દરો::
 

પેકેજની કિંમત (વયક્તિદીઠ)વયસ્કબાળક (ઉંમર 6-11)
રેક રેટ1100700
સ્પેશિયલ રેટ800600

પેકેજમાં સમાવેશ:
• લંચ અને સાંજનો ચા અને નાસ્તો
• રિસોર્ટમાં તમામ સાધનો સાથે વધુમાં વધુ 5 પ્રકૃતિ અને એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવું
• સ્વિમિંગ પૂલ, વોટરફોલ, ઇન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સ જેવી તમામ સુવિધાઓનો મફત ઉપયોગ
• સામાન્ય ચેન્જિંગ રૂમની સુવિધાનો ઉપયોગ

નોંધ: કોવિડના ધોરણો મુજબ સ્વિમિંગ પૂલ અને વોટરફોલ ઉપલબ્ધ નથી

નિયમો અને શરતો:

 • તમામ પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ લેવા માટે સવારે 9.00 વાગ્યા સુધીમાં રિસોર્ટ પર હાજર થાવ
 • ઉપરોક્ત ખર્ચમાં પરિવહન ખર્ચ શામેલ નથી.
 • તમારું બુકિંગ કન્ફર્મ કરવા માટે 100% એડવાન્સ પેમેન્ટ જરૂરી છે. જો અતિથિઓની સંખ્યામાં કોઈ વધારો થાય તો વધારાની ચુકવણી સાઇટ પર કરવી જરૂરી છે.
 • ચેક-ઈન સમય સવારે 9 વાગ્યાનો છે અને ચેક-આઉટનો સમય સાંજે 5 વાગ્યાનો છે. સમયનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ.

 • નેચર ટ્રેલ્સ દરસોટટય સ રા. લિ.ની તરફેણમા ચેક /ડીડી બનાવવાના છે .
 • જો મહેમાનોની સાંખ્યા તેટિી જ ઓછી હોય તો િણ ઉિરોક્ત ક્વોટમાાં િઘુિમ બાાંયધરીકૃત આંકડા મુજબ લબલિિંગ કરવામાાં આવશે . વધારાના િોકોને સાંમત િરે લબિ આિવામાાં આવશે .

* અગત્યનું: પ્રવૃત્તિઓ પહેલાં અને દરમિયાન દારૂનું સેવન સખત પ્રતિબંધિત છે. અમારા પ્રવૃતિ પ્રશિક્ષકો જો કોઈ આલ્કોહોલના પ્રભાવ હેઠળ જોવા મળે તો કોઈપણને પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેતા અટકાવવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.