એડવાન્સ પૂર્વ ખરીદિ

નેચર ટ્રેલ્સ રિસોર્ટ્સ ખાતે શ્રેષ્ઠ પેકેજ સમાવિષ્ટોનો લાભ લઈ શકે તેવી એક આકર્ષક ઓફર રજૂ કરતા અમે આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ . હમણાં INR 3,999 માં તમારું રોકાણ બુક કરો અને યાદગાર રજાઓનો આનંદ માણો

1 2

શરતો અને નિયમો

 • ક્લાસિક રૂમ ડબલ શેરિંગ ધોરણે ન્યૂનતમ હશે અને એક રૂમમાં મહત્તમ વધારાની 1 વ્યક્તિને રોકાવાની મંજૂરી છે (રૂમ દીઠ મહત્તમ 3 વ્યક્તિઓ)
 • બુકિંગની પુષ્ટિ દરમિયાન ઉપલબ્ધતાના આધારે મફત અપગ્રેડ.
 • વહેલું ચેક-ઇન 12:00 કલાકે ઉપલબ્ધ છે
 • જો ઉપલબ્ધ હોય તો વધારાનું લંચ રૂ. 300 વ્યક્તિ દીઠ (વેજ અને નોન-વેજ ઘરેલું અને ઓર્ગેનિક ફૂડ)
 • સામાન્ય વિસ્તારમાં રોકાણ દરમિયાન- કોવિડ પ્રોટોકોલ જાળવવામાં આવશે .
 • સંપૂર્ણ રિફંડ સાથે 48 કલાક પહેલા ફલેક્ષીબલ કેન્સલેશન
 • ક્લાસિક રૂમ ડબલ શેરિંગ ધોરણે ન્યૂનતમ હશે અને એક રૂમમાં મહત્તમ 1 વધારાની વ્યક્તિને રોકાવાની મંજૂરી છે (રૂમ દીઠ મહત્તમ 3 વ્યક્તિ )
 • બુકિંગ સુનિશ્ર્ચિત કરવા દરમિયાન ઉપલબ્ધતાના આધારે મફત અપગ્રેડ
 • વહેલું ચેક-ઇન 12:00 કલાકે ઉપલબ્ધ છે
 • જો ઉપલબ્ધ હોય તો વધારાનું લંચ રૂ. 300 વ્યક્તિ દીઠ (વેજ અને નોન-વેજ ઘરેલું અને ઓર્ગેનિક ફૂડ)
 • સામાન્ય વિસ્તારમાં રોકાણ દરમિયાન- કોવિડ પ્રોટોકોલ જાળવવામાં આવશે .
 • સંપૂર્ણ રિફંડ સાથે 48 કલાક પહેલા ફલેક્ષીબલ કેન્સલેશન
 • આ ઑફર 3 સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેઇલ રિસોર્ટ @ દુર્શેત, સાજન, કુંડલિકામાં પ્રથમ 50 વ્યક્તિઓ માટે માન્ય છે
 • બુકિંગનો સમયગાળો જૂન 2021 l થી 16મી ડિસેમ્બર 2021
 • 13 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વધારાના વ્યક્તિ માટે, શુલ્ક રૂ. 799 હશે. બધા-સમાવેશક અને 6 થી 12 વર્ષનાં બાળક @ 599
 • આ ઑફર 3 સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેઇલ રિસોર્ટ @ દુર્શેત, સાજન, કુંડલિકામાં પ્રથમ 50 વ્યક્તિઓ માટે માન્ય છે
 • બુકિંગનો સમયગાળો જૂન 2021 l થી 16મી ડિસેમ્બર 2021
 • 13 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વધારાના વ્યક્તિ, શુલ્ક રૂ. 799 હશે. સર્વસમાવેશક અને 6 થી 12 વર્ષનાં બાળક @ 599