તમારી ચિંતાઓને દૂર હાંકો

આકર્ષક દ્રશ્યો વડે ઘેરાયેલ સુંદર સરોવરમાંથી તમારા રસ્તાને હોડકા વડે હંકારી જાવ અથવા રહસ્યમય પાણી સામેના પડકારને ઉઠાવો – કાયાકીંગ એ એક સાહસભરી રમત છે જે તમારી સીમાઓનું પરીક્ષણ કરે છે. કાયાકીંગ માટેની આશ્ચર્ય જનક વ્યવસ્થાઓ સાથે, નેચર ટ્રેલ્સમાં રિસોર્ટસ તમારામાં રહેલ રોમાંચ શોધનારને બહાર લાવશે.

સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજન ઉપર કાયાકીંગ - જાહવર

નિષ્ણાંતો દ્વારા દેખરેખ રખાતા, સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજન,જાવહરમાં, સુખભર્યું ગ્લાઈડીંગ, અમારી સાથે કાયાકીંગ એ ખરેખર એક અનોખો અનુભવ છે. સૌમ્ય હવાને તમારા આત્માની સંભાળ લેવા દો અને ચિત્રમય સુંદરતાને તમારી તરફ હાથ ઝૂલાવવા દો. સ્ટર્લિંગ નેચર ટ્રેલ્સ સાજનમાં કાયાકીંગ તમને કઈક નવું કરવા માટે પ્રેરશે.

shutterstock 308430536

નેચર ટ્રેલ્સમાં કાયાકીંગ શા માટે?


શાંત પાણી


આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતીના ધોરણો


શુદ્ધ ગ્રામીણ પ્રદેશ

અહીં પણ ઉપલબ્ધ

કાયાકીંગ માટેની અનિવાર્ય બાબતો

એક સૌમ્ય પ્રવાહમાં નીચેની તરફ ચાલવું એ રોગનિવારક છે. તમારે જરૂર છે થોડી અનિવાર્ય બાબતોની.

• યોગ્ય કપડા
• કુદરત માટેનો પ્રેમ

 

તમારા કાયાકીંગ અનુભવને શરુ થવા દો!